Makkal Marunthagam Pallikaranai

PMBJP Kendra – Janaushadhi Kendra,

New 178, Velachery Main Road,
near Aishwarya Mahal,
Pallikaranai, Chennai, Tamil Nadu 600100
Mobile : +91. 9566104646
Email : makkalmedicals100@gmail.com